10 ნაბიჯი თავისუფლებისაკენ

10 ნაბიჯი თავისუფლებისაკენ [10 steps toward freedom] project for the culture magazine Tskheli Shokoladi [Hot Chocolate] #38. 2008
www.shokoladi.ge